Toksyny w żywności – warsztaty

12 czerwca 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych odbyły się zajęcia o substancjach szkodliwych w żywności.

W trakcie warsztatów omówiliśmy występowanie różnego rodzaju toksyn w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich. 

Poruszyliśmy również bardzo istotny problem stosowania pestycydów w uprawach żywności.

Dziękujemy za obecność i zainteresowanie!

Comments are closed.