Czym zajmuje się Stowarzyszenie Plaster Zdrowia :

promowanie zdrowia
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki
propagowanie postaw zdrowego stylu życia
działalność na rzecz zdrowia publicznego
działalność na rzecz ochrony środowiska
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
propagowanie wolontariatu
poprawa jakości życia mieszkańców województwa śląskiego