Kim jesteśmy
Stowarzyszenie Plaster Zdrowia powstało w maju 2017r. i tworzone jest przez grupę młodych i kreatywnych zapaleńców, których celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz propagowanie postaw sprzyjających rozwojowi osobistemu.

Nasze cele:

promowanie zdrowia
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki
propagowanie postaw zdrowego stylu życia
działalność na rzecz zdrowia publicznego
działalność na rzecz ochrony środowiska
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
propagowanie wolontariatu
poprawa jakości życia mieszkańców województwa śląskiego